Principii de activitate

a) respectarea drepturilor şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

b) nondiscriminare;

c) abordare individualizată a copilului;

d) protecţia împotriva violenței, neglijării şi exploatării copilului;

e) acordarea asistenţei într-un mod prietenos copilului;

f) abordare multidisciplinară;

g) asigurarea participării copilului şi respectarea opiniei acestuia;

h) intervenția timpurie prin mediatizarea largă a serviciului la nivel comunitar;

i) confidenţialitatea informaţiei și, după caz asigurarea anonimatului